แนะ! แหล่ง น้ำส้มขายส่ง ลักษณะใดซื้อมาขายแล้วรุ่ง

ปัจจุบัน น้ำส้มขายส่ง เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีแนวโน้มการเติบโตของตลาดเพิ่มสูงขึ้น โดยตลาดน้ำส้มมีการแข่งขันสูงระหว่างผู้ผลิตภายในตลาด ซึ่งผู้ผลิตหลายรายมักชูจุดเด่นเรื่องความสด สะอาด และเป็นน้ำส้มแท้ 100% นอกจากนี้ผู้บริโภคมักเลือกซื้อน้ำส้มเพราะสามารถรับประทานได้ในทุกโอกาส โดยผู้ผลิตแต่ละรายจะสร้างจุดขายที่แตกต่างกันตามกรรมวิธีการผลิตและรูปแบบส่วนผสมเพิ่มเติมเพื่อคุณประโยชน์ที่พิเศษกว่าน้ำส้มแท้อื่นๆ โดยทั่วไป

ดังนั้น กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำส้มเพื่อรับประทานนั้น ผู้บริโภคจะคำนึงถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำส้มที่สำคัญที่สุด คือ กรรมวิธี มาตรฐาน รวมถึงขั้นตอนการผลิตน้ำส้มขายส่งของโรงงานผลิต รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สด สะอาด ปลอดภัย รสชาติกลมกล่อม และมีมาตรฐาน อย. GMP ฮาลาส HACCP รับรองคุณภาพ

มาตรฐาน อย. GMP ฮาลาล HACCP คืออะไร

มาตรฐาน อย. คือการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) กระทรวงสาธารณะสุข ผู้คอยคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ 6 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมไปถึงส่งเสริมข้อมูลที่ถูกต้องถูกหลักวิชาการมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพื่อให้เราๆ มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมสุขภาพดีปลอดภัย

มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต คือ ระบบคุณภาพที่ใช้สร้างและควบคุมกระบวนการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการเก็บรักษา โดยเน้นไปที่การป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นพิษเป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค GMP จึงเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมกระบวนการผลิตที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการปฏิบัติตาม โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยเหมาะสำหรับการบริโภคนั่นเอง (ข้อมูลจาก กรมการค้าภายใน)

มาตรฐานฮาลาล เป็นเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใดๆ โดยใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า ฮาลาล โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้ จะออกให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล เป็นต้น (ข้อมูลจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)  

มาตรฐาน HACCP เป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อโรค จุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ โดยถือเป็นมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/ WHO (Codex Alimentarius Commission) ที่ประเทศต่างๆ สามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค (ข้อมูลจาก สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม)

ดังนั้นการเลือกซื้อน้ำส้มขายส่งจากโรงงานผลิตน้ำส้มที่ได้มาตรฐานรับรองต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้เลยว่าโรงงานผลิตน้ำส้มขายส่งเหล่านี้มีความปลอดภัยสูง สด สะอาด และสามารถบริโภคได้อย่างสบายใจแน่นอน

หลักการเลือกซื้อน้ำส้มขายส่งที่ได้คุณภาพมีมาตรฐาน สร้างรายได้มั่นคง

การเริ่มธุรกิจขายน้ำส้มคั้นนั้นไม่ยากอย่างที่คิด หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเวลามานั่งคั้นน้ำส้มบรรจุขวดเอง และไม่อยากลงทุนซื้ออุปกรณ์รวมถึงวัตถุดิบ อยากแนะนำว่ามีโรงงานผลิตน้ำส้มขายส่งอยู่มากมายให้เลือกสรร แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ผู้ที่จะลงทุนซื้อน้ำส้มมาขายพิจารณาดูหลักการในการเลือกซื้อน้ำส้มจากโรงงานผลิตน้ำส้มขายส่งดังนี้

1.สายพันธุ์ส้มที่โรงงานผลิตน้ำส้มขายส่งเลือกใช้ ซึ่งส้มที่จะนำมาผลิตน้ำส้มแต่ละสายพันธุ์จะให้รสชาติที่แตกต่างกัน รวมถึงกลิ่นและสี โดยพันธุ์ส้มที่นิยมเลือกใช้ คือ ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มโชกุน ส้มเขียวหวาน ซึ่งโรงงานผลิตน้ำส้มขายส่งบางแห่งเท่านั้นที่เลือกใช้ส้ม 3 สายพันธุ์ยอดนิยมนี้ มาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำส้มคุณภาพ

2.ความสด สะอาด ผลส้มทุกใบจะต้องผ่านการทำความสะอาดอย่างพิถีพิถัน ซึ่งถ้าทำความสะอาดไม่ดีอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือสารเคมีตกค้างได้

3.ราคาขายส่งมีความเป็นธรรม ซึ่งน้ำส้มขายส่งมีหลากหลายราคาให้เลือกตามขนาดบรรจุ และขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น บางโรงงานผลิตน้ำส้มแบบรวมส้มหลายสายพันธุ์ หรืออาจมีผสมเนื้อส้มลงไปด้วย เป็นต้น

4.การเลือกซื้อน้ำส้มขายส่งจะต้องไม่ผสมสารสังเคราะห์ และสารกันบูด แต่อย่างไรก็ตามน้ำส้มประเภทนี้ อายุการเก็บรักษาค่อนข้างสั้นอีกทั้งกลิ่นและรสชาติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย หากเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเพียงพอ ดังนั้นเพื่อควบคุมรสชาติและคุณภาพของน้ำส้มบางโรงงานจะมีเทคนิคเฉพาะเพื่อคงความสดของน้ำส้มไว้ได้ยาวนาน

5.การบริการหลังการขายและการจัดส่งที่มีคุณภาพ ซึ่งโรงงานผลิตน้ำส้มขายส่งมีการบริการจัดส่งฟรีหากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และยังอาจมีบริการส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิในกรณีอยู่ต่างจังหวัด หากโรงงานผลิตน้ำส้มขายส่งมีบริการแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพของน้ำส้มอีกด้วย

ซึ่งวันนี้ขอแนะนำโรงงานผลิตน้ำส้มขายส่ง Orgeness ที่มีชื่อเสียงได้มาตรฐาน และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกวัย ด้วย Orgeness คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก

ดังนั้น กรรมวิธีรวมถึงขั้นตอนการผลิตของโรงงานน้ำส้มขายส่ง Orgeness ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มคั้นสด Orgeness มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย รสชาติกลมกล่อม ไม่มีสารปนเปื้อน และยังมีมาตรฐาน อย. GMP ฮาลาส HACCP รับรองคุณภาพ แถมมีสินค้าหลากหลายขนาดให้เลือกอีกด้วย ที่สำคัญราคาย่อมเยา และมีบริการหลังการขายดีเยี่ยม โดยศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่นี่

บทความ แหล่งน้ำส้มขายส่ง

แนะ! แหล่ง น้ำส้มขายส่ง ลักษณะใดซื้อมาขายแล้วรุ่ง

ดูเพิ่มเติม

น้ำส้มคั้นสด สูตร Healthy น้ำตาลน้อย ควรกี่แคล?

ดูเพิ่มเติม

ทำความรู้จัก Orgeness โรงงานน้ำส้ม มาตรฐานการผลิตระดับสากล

ดูเพิ่มเติม

9 เทคนิค เลือกดื่ม น้ำส้มคั้น แบบไหนได้ประโยชน์สูงสุด

ดูเพิ่มเติม

เผยเคล็ดลับ น้ำส้มคั้นสดขายส่ง รสชาติกลมกล่อม ดื่มง่ายคลายร้อน

ดูเพิ่มเติม

สายพันธุ์ส้ม มีผลกับน้ำส้มที่คุณบริโภคอย่างไร

ดูเพิ่มเติม