ทำไมน้ำส้มคั้นที่คุณดื่ม ควรมีมาตรฐาน ฮาลาล รองรับ

การผลิตอาหารและเครื่องดื่มออกมาจำหน่าย ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ ซึ่งนอกจากจะต้องทำให้ถูกสุขอนามัยแล้ว ยังต้องมีการส่งตรวจเพื่อขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ อย่างเช่น อย., ฮาลาล ไม่เว้นแม้แต่น้ำส้มคั้นบรรจุขวดที่มีวางจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศ ผู้ผลิตจำเป็นต้องขอเครื่องหมายดังกล่าวด้วย เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อไปดื่มนั่นเอง

และจากประโยคข้างต้น รู้สึกแปลกใจกันหรือไม่? ว่าการผลิตน้ำส้มคั้นสดบรรจุขวด เพราะเหตุใดจึงต้องขอรับรองมาตรฐานอาหาร ฮาลาล ซึ่งเป็นพืชผักผลไม้ที่ชาวมุสลิมน่าจะบริโภคได้อยู่แล้ว แต่ความจริงนั้น มาตรฐานอาหาร ฮาลาล ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะเนื้อสัตว์ ทว่ายังหมายรวมถึงความปลอดภัยจากพืชธรรมชาติที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามบริโภคเข้าไป หากเข้าข่ายข้อกำหนดต้องห้ามของฮาลาลก็ไม่สามารถบริโภคได้

ด้วยเหตุนี้ การผลิตน้ำส้มคั้นสดบรรจุขวด จึงจำเป็นต้องหาแหล่งผลิตที่กระบวนการผลิตถูกต้อง มีมาตรฐานต่างๆ รองรับ โดยเฉพาะฮาลาลที่หลายคนอาจมองข้ามไป ดังนั้น อย่ารอช้ารีบไปศึกษาทำความเข้าใจกันโดยด่วน…

ทำไมน้ำส้มคั้น ควรมีเครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล                                        

มาตรฐานฮาลาล เป็นเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใดๆ โดยใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า ฮาลาล โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้ จะออกให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล เป็นต้น

อาหารที่มาจากพืช ศาสนาอิสลามห้ามบริโภคจริงหรือไม่

ข้อมูลจากเว็บไซต์อิสลาม.com ได้กล่าวว่า อิสลามไม่ได้ห้ามอาหารที่มาจากพืช ยกเว้นแต่ว่าห้ามเป็นพืชที่มีสิ่งเหล่านี้ คือ 1) พืชที่มีอันตราย เช่น พืชที่มีพิษที่มีภัยต่อร่างกาย 2) พืชที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก (นะญิส) และ 3) พืชที่มีสารเสพติด

โดยพืชทั้ง 3 ชนิดที่ห้ามบริโภค เนื่องจากว่าเป็นพืชที่อันตราย และนะญิสสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ในตัวของมัน ซึ่งถ้าหากสามารถชำระล้างทำความสะอาด หรือดึงสารพิษเสพติดออกจากพืชได้ ก็จะทำให้กลายเป็นฮาลาล สามารถบริโภคได้นั่นเอง

ดังนั้น พืชทุกชนิดจึงเป็นวัตถุดิบที่เป็นอาหารฮาลาลได้ ไม่มีกระบวนการกำกับของศาสนามากเหมือนสัตว์ ซึ่งผู้ผลิตวัตถุดิบสามารถนำพืชสดๆ หรือมาแปรรูปเป็นสินค้าป้อนโรงงานอุตสาหกรรมได้ อย่างเช่นการปลูกส้ม กว่าจะได้เป็นผลส้มขึ้นมาได้นั้น จะต้องผ่านการฉีดยาฆ่าแมลง มีสารเคมีปนเปื้อน หากผู้จำหน่ายน้ำส้มคั้นบรรจุขวด สามารถหาโรงงานผลิตที่สามารถชำระล้าง ทำคามสะอาด และตรวจสอบสารเคมีได้ ก็จะสามารถขอเครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาลได้ไม่ยาก

ขั้นตอนการล้างวัตถุดิบที่มาจากพืชตามหลักอาหารฮาลาล

นอกจากนี้ เว็บไซต์อิสลาม.com ยังได้อธิบายถึงวิธีการล้างวัตถุดิบที่มาจากพืชไว้ด้วย ดังนี้

1.นำผักใส่ภาชนะที่มีรู (ตะแกรงหรือกระชอน) เปิดน้ำ หรือราดน้ำใส่ผักในภาชนะ ให้น้ำชำระล้างให้ทั่ว และไหลผ่านออกไป

2.นำผักที่ล้างแล้วตั้งให้สะเด็ดน้ำ อย่านำไปใส่ในภาชนะที่ไม่มีรู เพราะน้ำที่ไหลออกมาขังอยู่นั้น คือนะญิส (พืชที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก) เมื่อโดนผักก็จะทำให้ผักเป็นนะญิสไปด้วย

ข้อควรระวัง การล้างผักที่มีกลีบใบเป็นชั้นๆ เช่น ผักกาดขาว กะหล่ำ ให้แกะใบแต่ละกลีบออกเสียก่อน คัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไป แล้วจึงนำมาทำการล้างตามขั้นตอนข้างต้น

Orgeness โรงงานผลิตน้ำส้มคั้นที่ได้มาตรฐานอาหารฮาลาล

จากแนวทางการล้างทำความสะอาดวัตถุดิบที่มาจากพืช เพื่อให้เป็นฮาลาล และชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้นั้น จึงทำให้โรงงานผลิตน้ำส้มคั้นสด Orgeness ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาตลอด ได้วางรากฐานกระบวนการผลิตที่เน้นเรื่องความสะอาดปลอดภัย (ข้อมูลมาตรฐานการผลิตน้ำส้มคั้นสดบรรจุขวด Orgeness) ไม่ใช่เฉพาะเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เพื่อลูกค้าทุกคน

โรงงานผลิตน้ำส้มคั้นสดบรรจุขวด Orgeness มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถขอเครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาลได้ ซึ่งมีขั้นตอนการรับวัตถุดิบอย่างผลส้มจากต้นทาง โดยใช้รถขนส่งที่ต้องสะอาดอยู่เสมอ ผลส้มต้องมีความสด ไม่เน่าเสีย และไม่มีจุดด่างดำ ผลส้มต้องไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หรือผิดเพี้ยนไป และผลส้มที่รับมาจะต้องผ่านการตรวจหายาฆ่าแมลง ตรวจค่า Brix และค่า pH ก่อนรับผลส้มเข้าโรงงานผลิต และเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นน้ำส้มคั้นสดบรรจุขวดต่อไป

โดยขั้นตอนการทำความสะอาดผลส้ม ผู้ปฏิบัติงานของ Orgeness จะต้องล้างมือด้วยสบู่ดินฮาลาลทุกครั้ง และนำผลส้มที่ผ่านการตรวจสารตกค้างเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่การล้างทำความสะอาด เริ่มจากใช้มีดขัดเปลือกส้มให้ทั่ว จากนั้นแช่ผลส้มในสารละลายเบคกิ้งโซดา ประมาณ 10 นาที ตามด้วยการแช่ในสารละลายด่างทับทิมอีกประมาณ 10 นาที แล้วจึงล้างซ้ำด้วยน้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง ในอัตรา ดังนี้

– น้ำ (15 ลิตร) : เบคกิ้งโซดา (30 กรัม)

– น้ำ (15 ลิตร)  : ด่างทับทิม (30 กรัม)                      

– น้ำเปล่า 15 ลิตร : ส้ม 25 กิโลกรัม

เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก สารเคมีปนเปื้อน หรือยาฆ่าแมลงที่อาจติดอยู่บนเปลือกผิวส้มออก

ดังนั้น หากคุณคิดจะจำหน่ายน้ำส้มคั้นสดบรรจุขวด ไม่ควรมองข้ามชาวมุสลิม ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่สำคัญไม่แพ้กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ  การมองหาโรงงานผลิตที่ระบบการผลิตถูกสุขลักษณะ และสามารถขอเครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาลได้ นอกจากจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายของตนเองแล้ว ยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายใดก็ตามอีกด้วย

วางแผนธุรกิจ ร้านขายน้ำส้มคั้น ให้ทุนต่ำกำไรสูง

ดูเพิ่มเติม
ฮาลาล

ทำไมน้ำส้มคั้นที่คุณดื่ม ควรมีมาตรฐาน ฮาลาล รองรับ

ดูเพิ่มเติม
สูตรทำน้ำส้มบรรจุขวด

เปิด สูตรทำน้ำส้มบรรจุขวด สด สะอาด สไตล์ Orgeness  

ดูเพิ่มเติม
ขายส่งน้ำส้มคั้นบรรจุขวด

หลักการเลือกโรงงานผลิต – ขายส่งน้ำส้มคั้นบรรจุขวด อย่างไรให้คุ้มค่า

ดูเพิ่มเติม
น้ำส้มขายส่ง

น้ำส้มขายส่ง ลักษณะใดซื้อมาขายแล้วรุ่ง

ดูเพิ่มเติม
น้ำส้มคั้นสด

น้ำส้มคั้นสด สูตร Healthy น้ำตาลน้อย ควรกี่แคล?

ดูเพิ่มเติม

ทำความรู้จัก Orgeness โรงงานน้ำส้ม มาตรฐานการผลิตระดับสากล

ดูเพิ่มเติม
น้ำส้มคั้น

9 เทคนิค เลือกดื่ม น้ำส้มคั้น แบบไหนได้ประโยชน์สูงสุด

ดูเพิ่มเติม