ทำความรู้จัก Orgeness โรงงานน้ำส้ม มาตรฐานการผลิตระดับสากล

Orgeness คือบริษัทผลิตน้ำส้มคั้นสดที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งผู้บริโภคโดยตรงและผู้ค้าปลีก เนื่องจากมี โรงงานน้ำส้ม เป็นของตนเองที่ได้มาตรฐานการผลิตระดับสากล เพราะ Orgeness คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก

ดังนั้น กรรมวิธีรวมถึงขั้นตอนการผลิตน้ำส้มคั้นสดของ โรงงานน้ำส้ม Orgeness จึงเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มคั้นสดของที่นี่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย รสชาติกลมกล่อมไม่ขม

และมีมาตรฐาน อย. ฮาลาส GMP HACCP รับรองคุณภาพด้วย ซึ่งมาตรฐานต่างๆ มีผลกับผู้บริโภคน้ำส้มคั้นสดอย่างไร สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความ แนะ! น้ำส้มขายส่ง ลักษณะใดซื้อมาขายแล้วรุ่ง พร้อมกับสามารถล้วงลึกกระบวนการผลิตของ Orgeness ได้แบบไม่มีกั๊ก จากบรรทัดต่อจากนี้

คัดสรรผลส้มที่มีคุณภาพจากต้นทาง

โรงงานน้ำส้ม คั้นสด Orgeness จะทำการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเท่านั้น โดยมีขั้นตอนการรับวัตถุดิบจากต้นทาง ดังนี้

1.ลักษณะรถที่ใช้ในการขนส่งผลส้มต้องมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  

2.ผลส้มต้องมีความสด ไม่เน่าเสีย ไม่มีจุดด่างดำ

3.ผลส้มต้องไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หรือผิดเพี้ยนไป

4.ตรวจหายาฆ่าแมลง

5.ตรวจค่า Brix และค่า pH

6.หลังจากคัดเลือกและตรวจสอบวัตถุดิบที่ตรงตามมาตรฐานแล้ว จึงสามารถรับผลส้มเข้า โรงงานน้ำส้ม Orgeness ได้ แต่ในกรณีที่ผลส้มไม่ได้ตามมาตรฐาน QA Technician ทางโรงงานน้ำส้ม Orgeness จะติดป้าย Hold Tag และเก็บรวบรวมไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อรอส่งคืนผู้ส่งมอบ  

มีความพิถีพิถันก่อนการบรรจุเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงานน้ำส้มOrgeness ต้องแต่งกายให้มิดชิดสวมถุงมือถุงเท้า หมวก เสื้อคลุมปลอดเชื้อก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง จากนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้น ซึ่งมีกระบวนการการตรวจสอบ ดังนี้

1.ตรวจสอบลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ขนาด สี มีความผิดปกติหรือไม่ หากเกิดการแตกหักหรือไม่ได้ตามมาตรฐาน QA Technician ให้แยกบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ในที่ที่เตรียมไว้เพื่อรอส่งคืนผู้ส่งมอบ

2.บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องมีใบรับรองผลวิเคราะห์COA

3.เมื่อบรรจุภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้นำบรรจุภัณฑ์มาทำความสะอาดทีละชิ้น แล้วคว่ำบรรจุภัณฑ์ลงในถาดหลุมเพื่อให้น้ำแห้งสนิทก่อนนำมาใช้ในขั้นตอนต่อไป

4.จากนั้นนำบรรจุภัณฑ์ที่ทำความสะอาดแล้วย้ายเข้ามาในห้องผลิต ติดฉลากด้วยมือและเป่าลมร้อน จากนั้นเรียงขวดบนสายพานผ่านเครื่องเป่าลม ในขั้นตอนนี้หากผู้ปฏิบัติงานพบความผิดปกติของบรรจุภัณฑ์ให้ทำการคัดแยกออกทันทีก่อนนำลงไปในห้องบรรจุน้ำส้มปลอดเชื้อ

ระบบการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

โรงงานน้ำส้มOrgeness ใช้วัตถุดิบจากส้ม 3 สายพันธุ์ยอดนิยม จึงทำให้มีรสชาติเข้มข้นอร่อยละมุนลิ้น วันนี้จะพาผู้อ่านมาดูขั้นตอนการผลิตที่เป็นมาตรฐานเฉพาะของ Orgeness ว่ามีกระบวนการผลิตอย่างไรบ้าง อธิบายได้ดังนี้

1.นำส้มที่ได้รับการคัดเลือกแล้วล้างน้ำให้สะอาด โดยกระบวนการล้างมี 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ นำผลส้มที่ล้างสะอาดแล้วแช่ในสารละลายเบคกิ้งโซดา จากนั้นแช่ด้วยสารละลายด่างทับทิม และสุดท้ายจะล้างด้วยน้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง ก่อนการนำไปเข้ากระบวนการคั้นน้ำส้มต่อไป

2.ล้างเครื่องคั้นส้มก่อนลงมือคั้นทุกครั้งด้วยน้ำเปล่าร้อน จากนั้นนำส้มที่ล้างแล้วเข้าเครื่องคั้นน้ำส้ม ผ่านตะแกรงกรอง 140 เมซ เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนทางกายภาพและเมล็ดส้มออก หลังจากใช้เครื่องคั้นน้ำส้มเสร็จก็ต้องทำความสะอาดอีกครั้ง

3.นำน้ำส้มตามสูตรเฉพาะของ Orgeness มาตรวจสอบค่าบริกซ์ และค่า pH แล้วนำมาต้มเพื่อฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 72-73 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 วินาที

4.จากนั้นนำน้ำส้มคั้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาผ่านตะแกรงกรอง 150 เมซ เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนทางกายภาพและเมล็ดส้มออกอีกครั้ง

5.การเตรียมเนื้อส้มให้ทำการแกะส้มโดยลอกใย แกะเยื่อหุ้มกลีบส้มออก เอาเมล็ดออก แล้วนำเนื้อส้มในภาชนะที่ปิดฝาสนิทไปเก็บในตู้แช่อุณหภูมิ -5 – -6 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ในขั้นตอนดังกล่าวผู้ปฏิบัติงานจะเปลี่ยนถุงมือทุก 1 ชั่วโมง หรือทุกครั้งที่มีการฉีกขาด ตรวจสอบมีดที่ใช้ปอกว่ามีสภาพสมบูรณ์และทำการเปลี่ยนมีดทุก 1 ชั่วโมง และหลังจากใช้มีดเสร็จก็นำไปแช่ในสารละลายด่างทับทิม

6.การบรรจุเนื้อส้มลงบรรจุภัณฑ์ จะทำการชั่งน้ำหนักเนื้อส้มตามสูตรเฉพาะของ Orgeness โดยในขั้นตอนนี้จะควบคุมเวลาระหว่างการเตรียมถึงเมื่อเติมลงในขวดไม่เกิน 2 ชั่วโมง จากนั้นเติมน้ำส้มลงไปและปิดฝาทันที พร้อมกลับขวดเพื่อฆ่าเชื้อที่ฝา สุดท้ายทำการเช็กสภาพการปิดให้สมบูรณ์อีกครั้ง

7.นำขวดน้ำส้มคั้นที่ทำการบรรจุเรียบร้อยแล้ว ลงแช่ในอ่างน้ำเย็น แล้วติดป้าย Tag บ่งชี้สถานะสินค้า จากนั้นนำไปจัดเก็บในห้องเย็น

ทางโรงงานน้ำส้มOrgeness จะทำการตรวจสอบสินค้าอีกครั้ง ก่อนการนำขวดน้ำส้มขึ้นรถขนส่งห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-6 องศาเซลเซียส

เคล็ดลับความปลอดภัยก่อนทำน้ำส้มคั้นสด

ก่อนการผลิตน้ำส้มไม่ว่าจะเป็นคั้นสดเพื่อดื่มหรือทำน้ำส้มขาย สิ่งที่ต้องคำนึงถึงลำดับต้นๆ คือความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้น การล้างผลส้มก่อนที่จะนำมาใช้ในการคั้นน้ำส้มหรือทำน้ำส้มขายเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่เรื่องความสะอาดเท่านั้น แต่ยังป้องกันสารปนเปื้อนที่ติดมากับผลส้มได้

ทั้งนี้ กระบวนการล้างผลส้มมีผลต่อรสชาติของน้ำส้มด้วย ถ้าไม่ล้างผลส้มให้สะอาดอาจทำให้น้ำส้มขม มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ แต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตน้ำส้มคั้นสดมีการพัฒนาการล้างผลส้มพร้อมกับการตรวจสอบสารเคมีตกค้างได้ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสุขอนามัยและคุณภาพที่ดีขึ้น

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เห็นว่า โรงงานน้ำส้ม Orgeness มีความพิถีพิถันอย่างมากในแต่ละขั้นตอนการผลิต จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าน้ำส้มคั้น Orgeness ทุกขวดมีเนื้อส้มเต็มๆ คำ สด สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง ไม่ใส่สารกันบูด ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่น ผลิตจากน้ำส้มแท้ 100% หากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์น้ำส้มคั้นสดจากโรงงานน้ำส้ม Orgeness หรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

วางแผนธุรกิจ ร้านขายน้ำส้มคั้น ให้ทุนต่ำกำไรสูง

ดูเพิ่มเติม
ฮาลาล

ทำไมน้ำส้มคั้นที่คุณดื่ม ควรมีมาตรฐาน ฮาลาล รองรับ

ดูเพิ่มเติม
สูตรทำน้ำส้มบรรจุขวด

เปิด สูตรทำน้ำส้มบรรจุขวด สด สะอาด สไตล์ Orgeness  

ดูเพิ่มเติม
ขายส่งน้ำส้มคั้นบรรจุขวด

หลักการเลือกโรงงานผลิต – ขายส่งน้ำส้มคั้นบรรจุขวด อย่างไรให้คุ้มค่า

ดูเพิ่มเติม
น้ำส้มขายส่ง

น้ำส้มขายส่ง ลักษณะใดซื้อมาขายแล้วรุ่ง

ดูเพิ่มเติม
น้ำส้มคั้นสด

น้ำส้มคั้นสด สูตร Healthy น้ำตาลน้อย ควรกี่แคล?

ดูเพิ่มเติม

ทำความรู้จัก Orgeness โรงงานน้ำส้ม มาตรฐานการผลิตระดับสากล

ดูเพิ่มเติม
น้ำส้มคั้น

9 เทคนิค เลือกดื่ม น้ำส้มคั้น แบบไหนได้ประโยชน์สูงสุด

ดูเพิ่มเติม